top of page

 KLUBAI VAIKAMS 

Sveiki,

Kviečiame apsilankyti internetinėje svetainėje www.tyrinetojai.com Ji padės vaikams ir jų tėveliams tyrinėti ir rasti atsakymus Šv.Rašte - pačioje skaitomiausioje knygoje. Joje susipažinkite su misionieriais Džonu Patonu, Marija Slesor ir Hadsonu Teiloru. Leiskitės į nuotykius Afrikoje su Madugu. Su profesoriumi Andriumi persikelkite jo Laiko mašina į kitus amžius. Dalyvaukite operacijoje "Dangiška ramybė". Sužinokite, ar Jėzus gyvas ir kaip Mozei sekėsi vesti tautą iš vergovės. Be viso šito jūsų dar laukia žaidimai, skaitiniai, filmas, maldos užrašai. Malonių akimirkų su Tyrinėtojais!

Filmą vaikams apie Jėzų lietuvių kalba žiūrėkite paspaudę čia.

 

„Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo“
(Patarlių 22,6)

 

Mes gyvename sudėtingu laikotarpiu. Vaikų ir suaugusiųjų pasaulyje vyksta didelių pasikeitimų: žmonės susieja savo gyvenimą su „internetiniais draugais“, tampa įvairių grupuočių nariais, kurios vykdo nusikalstamas veikas. Mūsų vaikai gyvena amoralumo, fizinio išnaudojimo, prievartos, pornografijos, narkotikų amžiuje.

Kaip apsaugoti vaikus? Ar tai įmanoma?

Asociacija „Vaikų krikščioniško ugdymo draugija“ Lietuvoje (VKUD), kuri taip pat veikia daugelyje pasaulio šalių, siūlo Jums nuostabią galimybę. VKUD darbuotojai ir savanoriai organizuoja „Gerosios naujienos klubą“ vaikams (toliau GNK), kuriame vaikai mokomi doro elgesio namie, mokykloje, visuomenėje.

Bibliniai principai ir krikščioniškos moralės standartai yra doro gyvenimo pagrindas, kai vaikai gali augti kaip atsakingi savo valstybės piliečiai. Charakteris ir įpročiai formuojasi dar vaikystėje, todėl labai svarbu vaikus nukreipti doro gyvenimo linkme, įskiepyti pagarbą tėvams, mokytojams, suaugusiems, norą mokytis, netinginiauti, nesimušti, mokėti pasirinkti draugus, planuoti savo ateitį.

Mes suteikiame Jūsų vaikui galimybę išgirsti kruopščiai paruoštas biblines pamokas, kurias dėsto parengti darbuotojai. Medžiaga gražiai iliustruota ir paprastai, aiškiai perteikiama vaikams. 

Labai svarbu, kad vaikas ateitų į „Gerosios naujienos klubą“ su tėvų ar globėjų leidimu. Be to, tėvai taip pat kviečiami apsilankyti GNK ir pamatyti dėstomus dalykus.

Kas yra „Gerosios naujienos klubas“?

Tai užsiėmimai vaikams, vykstantys mokslo metais kartą per savaitę. Trukmė – iki 1,5 val. Klubą organizuoja „Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos“ darbuotojai ir savanoriai, kurie mokėsi, kaip dirbti su vaikais. GNK vaikai dainuoja, žaidžia, klausosi pamokos iš Biblijos, vaišinasi ir, žinoma, švenčia gimtadienius! GNK būna ypatingų švenčių, kurių metu vaikai girdi istorijas iš įžymių žmonių gyvenimo, gali gauti prizų, dovanėlių. Klubuose naudojama tik „Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos“ paruošta metodinė medžiaga ir skaitiniai vaikams. 

Kas veda GNK?

VKUD darbuotojai ir savanoriai, kurie mokėsi, kaip dirbti su vaikais, ir gavo diplomą.


Kur vyksta GNK?

Mokyklose po pamokų, darželiuose, namie, jaunimo, dienos centruose, globos namuose, kultūros namuose ir kt. Taip pat jie gali vykti tikinčių žmonių namuose, kurie turi gerą reputaciją ir yra neabejingi vaikams.

Kas gali lankyti GNK?

Visi norintys vaikai nuo 5 iki 12 metų.

Ar reikalingas tėvų sutikimas?

TAIP. Vaikas negali ateiti be tėvų leidimo. Tėvai ar globejai irgi kviečiami kartu ateiti su savo vaikais, dalyvauti veikloje, bendrauti su programos rengejais.

bottom of page