STOVYKLOS

     

    Į VKUD stovyklas kviečiami 7–12 metų vaikai. Dieninės 5 dienų stovyklos vyksta per moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogas, o stacionarios – vasarą. Stovyklautojai daug žaidžia, bendrauja, maudosi, daro rankdarbius, klausosi Biblijos pasakojimų, įsimena Biblijos eilutes, dainuoja, leidžiasi į žygius, švenčia vakarones, maitinasi 5 k. per dieną.

    Įvairių klausimų ar pageidavimų laukiame šiuo adresu: ceflietuva@gmail.com