top of page

MALDOS UŽ VAIKUS SAVAITĖ

 

Brangieji,

 

Visame pasaulyje gegužės 25 d. buvo minėta Vaikų dingusių be žinios diena. Birželio 1 d. minima Vaikų gynimo diena, o birželio 4 d. minėsime Tarptautinę vaikų, nukentėjusių nuo agresijos, dieną.

 

Žiauru, kai vieną dieną išėjęs iš namų vaikas dingsta be žinios iš šeimos gyvenimo. Dar žiauriau, kai vaikai pradings (pražus) dvasine prasme neišgirdę žinios apie Gelbėtoją Jėzų. Dievo troškimas dėl vaikų yra toks: ,,Taip ir jūsų dangiškasis Tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas šitų mažutėlių" (Mt 18, 14). 

 

Dievas taipogi rūpinasi tais, kurie skriaudžiami, kurių teisės pažeidžiamos. Dažniausiai tokie yra vaikai, ypač našlaičiai: ,,Našlaičių tėvas ir našlių gynėjas - Dievas savo šventoje buveinėje" (Ps 68, 6). 

 

Agresiją, smurtą lengviau nukreipti į vaikus, nes jie laikomi silpnesniais. Kai vaikams derėtų džiaugtis vaikyste, jiems tenka išgyventi tai, kas atima netgi norą gyventi. Per karalių Saliamoną Dievas yra pasakęs: ,,Teisus elgesys yra gyvenimo medis, o smurtas atima gyvenimą" (Pat 11, 30). 

 

Vaikų krikščioniško ugdymo draugija jau šešerius metus iš eilės kviečia visus tikinčiuosius prisidėti prie MALDOS UŽ VAIKUS SAVAITĖS, kuri vyksta š.m. gegužės 29 d. - birželio 4 d. Kur bebūtum, ką beveiktum, užtark vaikus savo malda visuomet, o ypatingai šią savaitę. Melskimės už savo bendruomenės vaikus, už kaimynų vaikus, už giminių vaikus, už tėvų netekusius vaikus. Kas turite galimybę, prašome prisijungti prie MALDOS VAKARIENĖS, kuri vyks birželio 2 d. penktadienį 17.30 -19.00 val., Krikščioniškame centre, Nemuno g. 16a, Kaune. Daugiau informacijos tel. 8-656-54717. Lauksime visų norinčių vieningai maldai už vaikus!

 

Melskimės: 

-kad kiekviena bažnyčia tęstų, pradėtų ar atnaujintų tarnystę vaikams/paaugliams, 

-kad kiekvienoje bažnyčioje netruktų vaikų/paauglių tarnautojų, 

-kad vaikai girdėtų Evangeliją ir matytų ją krikščionių suaugusiųjų gyvenime, 

-kad Dievo dvasia veiktų vaikuose ir juos atgimdytų naujam gyvenimui.  

Neužilgo prasidės vasaros atostogos. Ta proga taip pat prašome melstis:

-kad kuo daugiau vaikų krikščioniškose stovyklose ir vasaros klubuose išgirstų Evangeliją ir būtų išgelbėti,

-kad Viešpats sukviestų reikiamą skaičių vaikų į tris VKUD organizuojamas stovyklas, suburtų tinkamas tarnautojų komandas ir kad mes suprantamai paskelbtume Gerąją Naujieną,

-kad pasibaigus stovykloms ir vaikų šventiniams renginiams, vaikai neliktų pamiršti. Prašykime Viešpaties suteikti tarnautojams ir bažnyčių vadovams išminties pasirūpinti tęsiamuoju darbu po renginių, ypač dėl atsivertusių vaikų (VKUD ,,Pašto dėžutės" klubas siūlo Biblijos pamokėles paštu. Vaikų tarnautojai klubą gali organizuoti savo bendruomenėje. Pamokėlėmis aprūpinsime).

Prisidėkite prie maldos patys ir persiųskite šį kvietimą melstis kitiems!

 

Jūsų bendradarbiai vaikų tarnystėje,

Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos darbuotojai

bottom of page