top of page

Sekmadienio Biblijos mokykla "Tyrinėtojai"

        „Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo“
        (Patarlių 22,6)

 

Mes gyvename sudėtingu laikotarpiu. Vaikų ir suaugusiųjų pasaulyje vyksta didelių pasikeitimų: žmonės susieja savo gyvenimą su „internetiniais draugais“, tampa įvairių grupuočių nariais, kurios vykdo nusikalstamas veikas. Mūsų vaikai gyvena amoralumo, fizinio išnaudojimo, prievartos, pornografijos, narkotikų amžiuje.

Kaip apsaugoti vaikus? Ar tai įmanoma?

Asociacija „Vaikų krikščioniško ugdymo draugija“ Lietuvoje (VKUD), kuri taip pat veikia daugelyje pasaulio šalių siūlo Jums nuostabią galimybę. VKUD darbuotojai ir savanoriai organizuoja „Sekmadienio Biblijos mokyklą Tyrinėtojai"“, kurioje vaikai mokomi doro elgesio namie, mokykloje, visuomenėje.

Bibliniai principai ir krikščioniškos moralės standartai yra doro gyvenimo pagrindas, kai vaikai gali augti kaip atsakingi savo valstybės piliečiai. Charakteris ir įpročiai formuojasi dar vaikystėje, todėl labai svarbu vaikus nukreipti doro gyvenimo linkme, įskiepyti pagarbą tėvams, mokytojams, suaugusiems, norą mokytis, netinginiauti, nesimušti, mokėti pasirinkti draugus, planuoti savo ateitį.

Mes suteikiame Jūsų vaikui galimybę išgirsti kruopščiai paruoštas biblines pamokas, kurias dėsto parengti darbuotojai. Medžiaga gražiai iliustruota ir paprastai, aiškiai perteikiama vaikams. 

Labai svarbu, kad vaikas ateitų į „Sekmadienio Biblijos mokyklą Tyrinėtojai"““ su tėvų ar globėjų leidimu. Be to, tėvai taip pat kviečiami apsilankyti  ir pamatyti dėstomus dalykus.

 

Kas yra „Sekmadienio Biblijos mokyklą Tyrinėtojai"“?

Tai užsiėmimai vaikams, vykstantys mokslo metais kartą per savaitę, sekmadieniais. Trukmė – iki 1,5 val. Klubą organizuoja „Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos“ darbuotojai ir savanoriai, kurie mokėsi, kaip dirbti su vaikais. Tyrinėtojo mokyklėlėje vaikai dainuoja, žaidžia, klausosi pamokos iš Biblijos, vaišinasi ir, žinoma, švenčia gimtadienius! Mokyklėlėje būna ypatingų švenčių, kurių metu vaikai girdi istorijas iš įžymių žmonių gyvenimo, gali gauti prizų, dovanėlių. Sekmadienio Biblijos mokykloje "Tyrinėtojai" naudojama tik „Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos“ paruošta metodinė medžiaga ir skaitiniai vaikams. 


Kur vyksta ?

Nemuno g. 16a, Krkščioniškas centras, Kaunas.

Laikas?

11.30-12.30, Sekmadieniais.

Kas gali lankyti ?

Visi norintys vaikai nuo 6 iki 11 metų. Galima grupė ir ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Ar mokama?

Ne.

Ar reikalingas tėvų sutikimas?

TAIP. Vaikas negali ateiti be tėvų leidimo. Tėvai ar globejai irgi kviečiami kartu ateiti su savo vaikais, dalyvauti veikloje, bendrauti su programos rengejais.

bottom of page